Ostaryna – nowy kierunek terapii dla osób chorujących na nowotwory

GTx, w sierpniu ubiegłego roku, ogłosił zakończenie drugiej fazy badań, przeprowadzanych nad ostaryną, czyli najwyższej jakości selektywnego modulatora receptora androgenowego.

ostaryna-sklep-tanio-jakosc

Skuteczność jej działania została potwierdzona w analizie wyników badań przeprowadzonych na grupie 120 osób, a dokładniej wśród 60 mężczyzn w starszym wieku oraz wśród 60 kobiet po menopauzie. W badanej grupie, nie znajdowały się osoby, które byłyby objęte dietą i planem treningowym. Osoby przyjmujące ostarynę, charakteryzowały się średnim wzrostem masy wynoszącym około 1,3 kg w odniesieniu do pierwszych pomiarów. Z kolei w grupie, w której osoby przyjmowały placebo, średni wzrost masy ciała wyniósł 1,4 kg od punktu początkowego

Prowadzono także inny test, który analizował siłę oraz wydajność uczestników badań. U osób przyjmujących ostarynę, dominowały lepsze efekty. Podczas wchodzenia po schodach, grupa, która otrzymywała ostarynę miała o 15% krótszy czas, a jednocześnie o 25% więcej energii. 

U uczestników badania została zaobserwowana zmiana także pod względem wydajności spalania tkanki tłuszczowej Grupę podzielono ze względu na ilość podawanej ostaryny, na 1 mg i na 3 mg substancji. U osób, które przyjmowały 1 mg ostaryny  możliwy był do zaobsereowania ubytek tkanki tłuszczowej, jednak nie było silnych przesłanek, które pozwoliłyby udowodnić związek z ostaryną. W przypadku osób, które przyjmowały 3 mg, efekty były imponujące. W zestawieniu z osobami, które przyjmowały placebo, ostaryna spowodowała spadek tkanki tłuszczowej o ok. 0,6 kg. Dostrzeżono tendencję u mężczyzn do utraty tkanki tłuszczowej z okolic talii, a u kobiet z bioder i nóg.

W trakcie przeprowadzonych badań, naukowcy potwierdzili, że ostaryna nie posiada znaczącego wpływu na gęstość mineralną kości. Wyniki badań markerów kostnych nie były niejednoznaczne. 

W przygotowanych modelach przedklinicznych in vivo i in vitro, stwierdzono, że ostaryna cechuje się działaniem anabolicznym oraz antyresorpcyjnym. Ustalenie jej wpływu na tkankę kostną wymaga przeprowadzenia dogłębniejszych badań. 

W trakcie oraz po zakończeniu badań, u osób które przyjmowały ostarynę nie były zaobserwowane oraz zgłoszone skutki uboczne wynikające z przyjmowania ostaryny. 

Pod koniec trzymiesięcznego eksperymentu, przeprowadzono próby wątrobowe. Żadna z osób, która poddała się badaniu nie miała podwyższonych wyników badań prób wątrobowych. U jednego uczestników konieczne było szybsze przerwanie eksperymentu z uwagi na wystąpienie niejednoznacznych wyników prób wątrobowych. Po zaprzestaniu podawania substancji, enzymy powróciły do poprawnego poziomu. 

Kolejną z zauważalnych korzyści było obniżenie poziomu cholesterolu, zarówno HDL jak i LDL. Osoby poddane badaniu zostały określone jako grupa o niskim ryzyku wystąpienia chorób układu krążenia. 

Leczenie przy wykorzystaniu ostaryny nie wywarło żadnego zauważalnego wpływu na poziom PSA w surowicy (prostata), wydzielanie sebum przez skórę i włosy oraz LH przez przysadkę mózgową. 

Mitchell S. Steiner, który jest dyrektorem generalnym GTX, powiedział, że przyjmowanie środków anabolicznych musiało być ograniczone z uwagi na występowanie obaw o wystąpienie niepożądanych skutków androgennych. Wskazuje, że ostaryna zapewnia bezpieczeństwo, selektywność oraz skuteczność. Jej działanie zostało potwierdzone licznymi testami. Ponadto, jest wygodnym doustnym środkiem farmaceutycznym. W związku z tym jest idealnym zamiennikiem klasycznych środków anabolicznych oraz stanowi analogię testosteronu. Z wysokim prawdopodobieństwem, stanowi innowacyjny sposób leczenia, zarówno kobiet jak i mężczyzn, w trakcie walki z rakiem, niewydolnością nerek, zanikiem mięśni, osłabieniem, a także osteoporozą. 

GTx, w ramach przeprowadzonych badań, zdecydował o przeprowadzeniu rozmów z różnymi i niezależnymi oddziałami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Celem dyskusji było ustalenie i późniejszych wprowadzenie niezbędnych wymogów w trakcie trwających badań klinicznych nad działaniem ostaryny. Ustalenie niezbędnych aspektów umożliwiło zrozumienie kwestii wszystkich standardów badawczych. Pozwoliło to także na zadecydowanie o przeprowadzenie dogłębnej analizy o oddziaływaniu ostaryny na komórki zniszczone przez nowotwory złośliwe. Badania rozpoczęły się w 2007 roku. 

Kacheksja, czyli zanik mięśni, stanowi bardzo poważne powikłanie, występujące na skutek wielu nowotworów. Zanikanie mięśni wraz ze zmęczeniem i znacznie obniżającą się jakością życia stanowi zagrożenie w trakcie przeprowadzanego leczenia. Organizm nie posiadają wystarczającej siły do walki z chorobą oraz żeby odpowiednio reagować na prowadzone leczenie. Zmniejszają się szanse na przeżycie. Kacheksja nowotworowa jest uznana jako jeden z dwóch najczęściej występujących problemów, które występują w trakcie prowadzonego leczenia zaawansowanego nowotworu. Szacunki wskazują, że aż 30% z 1,3 miliona zdiagnozowanych osób w Stanach Zjednoczonych cierpi na tą przypadłość. Stworzenie skutecznego leku pozwoliłoby zwiększyć beztłuszczową masę ciała, a jednocześnie doprowadzić do poprawy wydajności organizmu. Wówczas organizm zyskałby większą siłę do walki z chorobą. 

W gestii GTX znajduje się także ocena działania ostaryny w trakcie przeprowadzanego leczenia chorób przewlekłych. Szczególnej kontroli będzie podlegały: końcowa niewydolność nerek, zanik mięśni, łamliwość kości oraz osteoporoza. 

GTx, wykupił pełne prawa do opracowywania oraz komercjalizacji andariny oraz wszystkich jej pochodnych. Wcześniej były one licencjonowane przez Ortho Biotech Products, LP, firmę Johnson & Jonhnson. Na podstawie umowy o współpracy oraz licencji pomiędzy GTx oraz Ortho Biotech 2004 roku, GTx nabył wyłączne prawa. Pozwoliło mu to na posiadanie obopólnej zgody, która umożliwiła posiadanie właśności oraz kontroli nad SARM

Dr Steiner wyjaśnił, że posiadanie wyłącznych praw do badań nad andaryną, uprawnia GTx do swobodnej kontynuacji badań nad zastosowaniem ostaryny w leczeniu kacheksji nowotworowej bez ryzyka pojawienia się konkurencyjnego przedsiębiorstwa, które będzie zajmowało się andaryną. Przedstawia, że pozytywne wyniki analizy działania ostaryny oraz uzyskanie pełnych praw sprawiło, że GTx może powiększyć wartość SARM z uwagi na stałe doskonalenia oraz zawiązywanie partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami. 

Przedsiębiorstwo GTx, z siedzibą w Memhis, Tennessee to firma biofarmaceutyczna, której głównym celem jest odnajdywanie oraz rozwój, a następnie komercjalizacja substancji terapeutycznych wykorzystywanych do leczenia raka i innych poważnych schorzeń związanych ze zdrowiem mężczyzn. 

Głównym programem rozwojowym, który prowadzony jest przez GTx, stanowi koncentracja na wskazanych cząsteczkach, powodujących selektywną modulację działania estrogenów i androgenów. 

GTx skupia się także na opracowaniu ACAPODENE (cytrynianu toremifenu), który jest selektywnym modulatorem receptora estrogenowego w dwóch oddzielnie przeprowadzanych programach klinicznych, które są na kierunkowane na zdrowie mężczyzn. 

Przestawiają, że w pierwszej kolejności należy ustalić leczenie, które będzie pozbawione ryzyka wystąpienia poważnych dla zdrowia skutków ubocznych przeprowadzanego leczenia u osób, które chorują na zaawansowany nowotwór prostaty. 

Drugi program jest stworzony, aby zapobiegać rakowi prostaty u mężczyzn, którzy posiadają podwyższone ryzyko zachorowania. 

GTx posiada wyłączne prawa licencyjne do badania oraz komercjalizacji ACAPODENE w całej Europie. 

Niniejszy artykuł został stworzony na podstawie prognoz przeprowadzonych przez GTx. Szczegółowe informacje związane z przyszłymi badaniami klinicznymi oraz praktycznym zastosowaniem ostaryny będą ujawnione z przyszłości.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *